FORSIDE

OM OSS

VRAKPANT

BILGUMMI

BILDELER

SISTE BILER INN

KONTAKT OSS

Vrakpant

Vrakpant på bil er kr 3000,- og utbetales av skatteetaten.
Det tar ca 1 – 3 uker fra innlevert bil til du får pengene.

For å få utbetalt vrakpant, må følgende opplysninger være med:
- Reg. nummer

- Understellsnummer

-Navn-adr-fd,nr og konto nr til den som skal ha utbetalt vrakpanten

- Legitimasjon

Har du levert bilen utenom åpnings tid, kan disse opplysninger sendes på e-post ab@hoggeri.no

Vrakpantordningen omfatter person og varebiler under 3,5 tonn, kombibiler, campingbiler og minibusser som har vært registrert i 1977 eller seinere.
Snøscootere utbetales det vrakpant på uansett registreringsår.

Skiltene skal leveres på biltilsynet / statens vegvesen trafikkstasjon.
Som en ekstra service kan vi levere inn skiltene for deg, det gjør vi ca annenhver uke.

Henting av biler:
Biler kan bringes hit av JBBT berging og transport tlf 99 79 74 71 eller naf veitjeneste avd. Asker og Bærum tlf: 66 98 18 00: www.nafveitjeneste.no

Kjøp av aktuelle biler:
Vi kan i enkelte tilfeller kjøpe aktuelle biler for litt mer enn vrakpant, kontakt oss om du har noen du mener er interessant for oss!

Miljøbehandling:
Bransjen har strenge krav til behandling av miljøfarlige stoffer.
Alle farlige væsker som kommer under kategorien ”spesialavfall” blir tappet av og forskriftsmessig oppbevart.
Det blir hentet av vår miljø samarbeidspartner som er godkjent mottak av spesialavfall. Vi tenkte miljø og gjenvinning.

Veiforklaring:
Fra Sandvika mot Hønefoss ca 10 min, etter hamangtunnel i sandvika så skal du igjennom 2 tunner til, og så tar du av til isi rett etter tunnel nr 2. så rett over en runkjøring så ser du oss.

Velkommen til oss!

 

Isiveien 59, 1340 Skui, Tlf: 67 13 54 10, Faks: 67 13 33 53